\Radary v Dehtárech
 Směr Dehtáry do Radonic  Maximální průjezd  2018-10-09  07:00  687   Maximální rychlost  2017-11-07  16:00  98 km/h 
 Směr Dehtáry do Svémyslic  Maximální průjezd  2018-05-04  19:00  770   Maximální rychlost  2017-12-18  14:00  98 km/h 
 Maximální průjezd  za jednu hodinu  2019-08-27  16:00  972   za jeden den  2019-09-03  10645 
 za jeden měsíc   2019-09     257253         
ttttt
Radary v Jenštejně
 Směr Hradní do Nov. Jenštejna    Maximální průjezd   2017-10-29  15:00   363   Maximání rychlost   2019-03-30   15:00   86  km/h  
 Směr Hradní z Nov. Jenštejna   Maximální průjezd   2019-05-29  18:00   124   Maximání rychlost   2019-07-15   00:00   98  km/h  
 Směr Vinořská do St. Jenštejna  Maximální průjezd   2018-11-23  18:00  386   Maximální rychlost   2017-03-28  15:00   98 km/h  
 Směr Radonická do Jenštejna   Maximální průjezd   2019-03-22  20:00   439   Maximání rychlost   2018-06-20   15:00   98  km/h  
 Směr Dřevčická do St. Jenštejna   Maximální průjezd   2019-11-04  09:00   352   Maximání rychlost   2019-11-04   22:00   79  km/h  
 Maximální průjezd
 Nov. Jenštejn
 za jednu hodinu  2017-10-29  15:00  363   za jeden den  2019-04-12  2134 
 za jeden měsíc   2019-06     49133         
 Maximální průjezd
 St. Jenštejn
 za jednu hodinu  2019-10-25  17:00  574   za jeden den  2019-10-25  6254 
 za jeden měsíc   2018-08     148926         
ttt
Denní, měsíční a roční statistiky si můžete prohlédnout zde