\Radary v Dehtárech
 Směr Dehtáry do Radonic  Maximální průjezd  2022-11-14  09:00  744   Maximální rychlost  2017-11-07  16:00  98 km/h 
 Směr Dehtáry do Svémyslic  Maximální průjezd  2018-05-04  19:00  770   Maximální rychlost  2017-12-18  14:00  98 km/h 
 Maximální průjezd  za jednu hodinu  2019-08-27  16:00  972   za jeden den  2019-09-03  10645 
 za jeden měsíc   2019-09     257253         
ttttt
Radary v Jenštejně
 Směr Hradní do Nov. Jenštejna    Maximální průjezd   2019-11-25  09:00   441   Maximání rychlost   2022-07-21   13:00   87  km/h  
 Směr Hradní z Nov. Jenštejna   Maximální průjezd   2022-10-11  15:00   136   Maximání rychlost   2019-07-15   00:00   98  km/h  
 Směr Vinořská do St. Jenštejna  Maximální průjezd   2021-11-24  08:00  411   Maximální rychlost   2017-03-28  15:00   98 km/h  
 Směr Radonická do Jenštejna   Maximální průjezd   2022-02-25  22:00   454   Maximání rychlost   2018-06-20   15:00   98  km/h  
 Směr Dřevčická do St. Jenštejna   Maximální průjezd   2022-10-10  11:00   611   Maximání rychlost   2022-08-05   23:00   90  km/h  
 Maximální průjezd
 Nov. Jenštejn
 za jednu hodinu  2019-11-25  09:00  484   za jeden den  2019-11-25  3747 
 za jeden měsíc   2019-11     81185         
 Maximální průjezd
 St. Jenštejn
 za jednu hodinu  2019-11-15  17:00  586   za jeden den  2021-11-16  6637 
 za jeden měsíc   2019-11     163419